Bi malpera bi wêneyên Bihemian Paradise, Çiyayên Gundî û Çiyayên Jizera Bi xweşî hatî.
Subscribe to YouTube Here Click (3DVideoAlbum).

All posts posted in: Electron Tube Power Triode Amnex 5868 TB 4 / 1250